لیست خط مشی های ایمنی بیمار
 

ليست خط مشی و روشهاي اجرایی اختصاصي ايمني بيمار

1-    انجام بازدید منظم مدیریتی به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار، شناسايی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقای فرصت ها، براساس دستورالعمل بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار MD-1269
2-    اطمينان از انجام ضدعفونی مناسب و مطلوب تمام وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد قبل از کاربرد آن ها MD-1067
3-    اطمينان از ضدعفونی و استریلیزاسیون فوری به منظور جلوگيري از تاخير در انجام عمل جراحي يا پروسيجرهاي استريل MD-970
4-    شناسايی بیماران حداقل با 2 شناسه که هیچ یک شامل شماره اتاق یا تخت بیمار نباشد MD-168
5-    اطمينان از اينكه موارد بحرانی( panic value ) *به طور منظم بازنگری می شوند و بلافاصله قبل از چک مجدد به اطلاع پزشک معالج رسانیده می شوند و بيمارستان از باز بودن كانال هاي ارتباطي لازم جهت اطلاع رساني سريع در اين خصوص، اطمينان حاصل مي نمايد MD-1231
6-    اطلاع رساني و اعلام نتايج معوقه تست هاي پاراكلينيكي به بيماران و مراقبان آنان بعد از ترخيص از بيمارستان MD-194
7-    رعایت بهداشت دست ها MD-279
8-    اطمینان از تمیزی، ضدعفونی و استریلیزاسیون مناسب تمامی تجهیزات با تاکید خاص بر واحدها و بخش ها ی پرخطر MD-1072
9-    دستورات پزشک در رابطه با این که تمام مخدرها با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تایید می گردد MD-749
دستورات پزشک در رابطه با این که دیگوکسین وریدی با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تایید می گردد 753-MD
10-    دستورات پزشک در رابطه با این که انسولین با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تایید میگردد 750 -MD
11-    دستورات پزشک در رابطه با ای نکه تزريق اولین دوز آنت یبیوتی کها وریدی با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تایید م یگردد، MD-789
12-    دستورات پزشک در رابطه با این که تغذیه کامل وریدی با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تائید می گردد  MD-537
13-    اجرای دستورات پزشک در رابطه با این که سولفات منیزیوم با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تایید می گردد MD-973
14-    اجرای دستورات پزشک در رابطه با ای نکه میزو پروستول با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تایید می گردد(غيرقابل ارزيابي)
15-    اجرای دستورات پزشک در رابطه با ای نکه داروی پروستاگلاندین F2 آلفا با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تایید می گردد(غيرقابل ارزيابي)
16-    اجرای دستورات پزشک در رابطه با تزريق ايمن خون و فرآورده هاي خوني با حضور دو کارشناس پرستاریMD-971
17-    دستورات پزشک در رابطه با این که KCL با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تایید می گردد
MD-790
18-    دستورات پزشک در رابطه با این که دوز های کودکان با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تایید میگردد  MD-729

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 676 بار

بازديدکنندگان امروز : 523 نفر

کل بازديدکنندگان : 5035579 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department