ممیزی داخلی درمانی
 

 

برنامه ممیزی داخلی سال 94 (آبان ماه) بخش های درمانی

 

رديف

بخش

تاريخ

اسامي ارزیابان

1

بخش 4

94/8/3

 خانم خيامي

2

بخش 3

94/8/4

خانم مجاهد.خانم خيامي

3

بخش ICUجراحي

94/8/3

خانم صالحيان.خانم چگيني

4

بخش 5

94/8/4

خانم خبيري.خانم خيامي

5

بخش 6

94/8/3

خانم فخاري.خانم خيامي

6

بخش اتاق عمل

94/8/4

خانم پويي.خانم باطبي.خانم فلاح نژاد

7

بخش برونكو

94/8/5

خانم پويي.خانم باطبي.خانم نظري

8

بخش جراحي 2

94/8/5

خانم نصيري.خانم بهرام بيگي

9

بخش جراحي 1

94/8/7

خانم فخاري.خانم صديق پور

10

بخش اورژانس+اورژانس اطفال

94/8/7

آقاي صبور.خانم شمسي نصيري . خانم بابايي.

11

بخش CSR

94/8/7

خانم پويي.خانم باطبي

12

بخش كنترل عفونت

94/8/9

خانم رحيم زاده.خانم شمسي نصيري

13

بخش دياليز

94/8/10

خانم زرگري

14

بخش ICU TB

94/8/10

خانم خرم دل.خانم چگيني

15

بخش 10

94/8/10

خانم حيدري . خانم طوري

16

بخش 7+PICU

94/8/11

آقاي داوديان.خانم حيدري

17

بخش ICUداخلي

94/8/11

آقاي خوش اخلاق.خانم ياري نژاد

18

بخش 9

94/8/12

آقاي داوديان.خانم مجاهد

19

بخش CCU

94/8/12

خانم سميعي نژاد . خانم پاليزدار

20

بخش آنژيوگرافي

94/8/13

خانم سميعي نژاد . خانم كريمي

21

بخش آموزش و دفترپرستاري

94/8/13

خانم مراديان.خانم رحيم زاده

22

بخش مديريت پرستاري

94/8/14

خانم مراديان.خانم رحيم زاده

23

بخش CCU2

   94/8/14

خانم كريمي.آقاي تقي پور

24

ایمنی بیمار

94/8/12

خانم شمسی نصیری

 

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 256 بار

بازديدکنندگان امروز : 501 نفر

کل بازديدکنندگان : 5035557 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 4 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department