صفحه اصلي > مدیریت پرستاری > سوپر وایزر بالینی 
 
 

 

يوسف داوديان

فارغ التحصيل: 1368

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 25 سال

سابقه كار در بخش هاي: ICU ، اورژانس، جراحي ، داخلي

سابقه سوپروايزري دو سال


   زهرا خرمدل

فارغ التحصيل: كارداني هوشبري سال 1368 و كارشناسي پرستاري سال 1377

رشته تحصيلي: كارشناسي پرستاري

سمت :سوپروايزر باليني

سابقه كار: 25

سابقه كار:  9 سال اتاق عمل، 1 سال ICUجراحی ،10 سال سرپرستار اطفال،5 سال سوپروايزر باليني.

 

مريم فرخزاد

فارغ التحصيل: 1364

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 29 سال

سابقه كار در بخش هاي: ICU  و CCUبه مدت 8 سال –در بخش جراحي به مدت 7 سال.

سابقه سوپروايزري از سال 1379 تاكنون.

شيوا پوئي

سال فارغ التحصيل رشته هوشبري: 1376

سال فارغ التحصيل رشته پرستاري: 1378

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 21 سال

سابقه كار در بخش هاي: داخلي، ICU، اورژانس ، اتاق عمل سابقه سوپروايزري 6 سال

حجت اله صبور

فارغ التحصيل: 1373

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 17 سال

سابقه كار در بخش هاي : داخلي، ICU، اورژانس ، جراحي

سابقه سوپروايزري 6 سال

مژگان سميعي نژاد

فارغ التحصيل: 1371

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 21 سال

سابقه كار در بخش هاي :CCU، ICU، اورژانس ، بخش هاي ENT

سابقه سوپروايزري 4 سال

اليزا كاظم زاده

فارغ التحصيل: 1376

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 18 سال

سابقه كار در بخش هاي :داخلي، جراحي ، اورژانس، ICU TB

سابقه سوپروايزري 4 سال

گيتا صالحيان

فارغ التحصيل: 1376

رشته تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه پرستاري: 18 سال

سابقه كار در بخش هاي: داخلي،  جراحي ، ICU جراحي ،ICU داخلي، هاروست، پيوند، CCU

سابقه سوپروایزری : یک سال

علي نيكخواه دهكردي

فارغ التحصيل: 1361 فارغ التحصيل رشته پرستاري

رشته تحصيلي : كارشناسي ارشد  بيهوشي

سمت: سوپروايزر باليني

سابقه كار: 31 سال

سابقه كار : مربي پرستاري سپاه پاسداران ، پرستاري در بخش ارتوپدي، سوپروايزر بيمارستان امام حسين(ع)، سوپروايزر بيمارستان دكتر مسيح دانشوري، سوپروايزر بيمارستان بقية اله اعظم

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 3207 بار

بازديدکنندگان امروز : 1082 نفر

کل بازديدکنندگان : 3190627 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 13 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department