صفحه اصلي > مدیریت پرستاری > ثبت خطا > خطاهای دارویی 
 
 
Untitled Document
تاریخ بروز خطا
نوبت شیفت تاریخ بروز خطا
سمت انجام دهنده خطا سمت گزارش دهنده خطا
مشخصات بیمار
شماره پرونده
مرد زن
جنسیت بیمار
سن وزن (درصورت امکان)
* شرح مختصری از خطای دارویی رخ داده تشخیص
مرحله بروز خطای دارویی زمان تشخیص خطای دارویی
نوع خطا
بیمار اشتباه داروی اشتباه
راه تجویز اشتباه دوز اشتباه
سرعت تجویز اشتباه زمان تجویز اشتباه
توزیع فرآورده تاریخ گذشته شکل دارویی اشتباه
حذف دارو آلرژی بیمار
سایر موارد
علت بروز خطای دارویی
در دسترس نبودن اطلاعات بیمار قبل از تجویز دارو(سابقه حساسیت، نتایج تست های آزمایشگاهی و ...)
در دسترس نبودن اطلاعات دارویی مناسب
ستور دارویی ناواضح (تشابه اسمی دارویی، به کارگیری اسامی مخفف نامناسب، دست خط ناخوانا)
اشکال در برچسب زنی و یا بسته بندی دارویی
اشکال در نحوه نگه داری دارو(ظاهر دارویی مشابه و ...)
اشکال در استفاده از تجهیزات دارویی و مراحل پایش دارو
استرس ناشی از عوامل محیطی (خستگی، سر و صدا، شیفت طولانی مدت و ...)
اطلاعات نادرست کادر درمانی در ارتباط با دارو
سایر موارد
شدت بروز عارضه ناشی از خطای دارویی
Stage1( Near Miss)
گروه 1: شرایطی که قابلیت ایجاد خطا را دارد.
Stage2
گروه2: خطا رخ داده اما فرآیند دارو درمانی بیمار را تحت تاثیر قرار نداده است.
گروه3: خطای پیش آمده فرآیند دارودرمانی بیمار را تحت تاثیر قرار داده اما برای بیمار عارضه ای نداشته است.
گروه4: خطای پیش آمده فرآیند دارودرمانی بیمار را تحت تاثیر قرار داده، نیاز به پایش بیمار جهت رد بروز عارضه دارویی و یا نیاز به مداخله درمانی جهت پیشگیری از بروز عارضه دارویی است.
Stage 3
گروه 5 :خطای پیش آمده می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم منجر به عارضه دارویی برگشت پذیر شود و نیاز به مداخله درمانی دارد
گروه6: خطای پیش آمده می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم منجر به عارضه دارویی برگشت پذیر در بیمار شود و نیاز به بستری شدن بیمار است
گروه7: خطای پیش آمده می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم منجر به بروز عارضه برگشت ناپذیر برای بیمار شود.
گروه8:خطای پیش آمده نیاز به مداخله درمانی جهت ادامه حیات بیمار دارد
Stage 4
گروه 9: خطای پیش آمده می تواند به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم منجر به مرگ بیمار شود.
خیر بلی
آیا مداخله درمانی صورت گرفته است؟
خیر بلی
آیا نیاز به مداخله درمانی دارد؟
پیشنهاد جهت پیشگیری از بروز خطای دارویی
* خطا در چه بخشی رخ داده؟
لطفاً متن زیر را در کادر وارد نمایید
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 3120 بار

بازديدکنندگان امروز : 2199 نفر

کل بازديدکنندگان : 7627139 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 13 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department