اختلال عملکرد تارهاي صوتي

فلج تارهاي صوتي دومين رتبه شيوع را درميان ناهنجاريهاي مادرزادي حنجره دارد. علت آن ، صدمات زايماني به دنبال كشيده شدن عصب راجعه حنجره مي باشد و يا در اثر اختلال نورولوژيك مركزي است . درحالي كه فلج يك طرفه است گريه كودك ضعيف و شبيه صداي پخش شدن هوا است و گاهي طفل صدا ندارد. در فلج دو طرفه گريه‌هاي نسبتا قوي ولي ديسترس تنفسي شديدتري دارند. [استريدور دارند ] و گاهي نياز به تراكئوتومي است در فلج يك طرفه اگر تا سنين بزرگسالي هنوز صداي بيمار ضعيف باشد مي‌توان با آندوسكوپ تفلون به  تارهاي صوتي تزريق نمود. در فلج دوطرفه در سنين بالاتر كانولاسيون توصيه مي‌شود.

كورديت پوليپوئيد :

نوعي لارنژيت مزمن است كه با گرفتگي مداوم صدا بدون نشانه‌هاي ديگر مشخص مي‌شود در لارنگوسكوپي غير مستقيم در تارهاي صوتي ادم نسبتا شديد بدون اريتم وجود دارد. درمان قطعي در درجه او ل جراحي است كه بافت ادماتو را بر مي‌دارد و بيمار بايد اقدامات محافظتي را رعايت نمايد:
- از دود سيگار و عوامل محرك جداً پرهيز كند.
- استفاده از حنجره به حدي باشد كه به آن استرس وارد نشود.

ندولهاي تارهاي صوتي :

ندول تارهاي صوتي از التهاب مزمن لوكالیزه‌اي است كه بر اثر سوءاستفاده صوتي ايجاد مي‌شود. باعث گرفتگي صدا مي‌شودوگرفتگي صدا مداوم است.
اين ضايعات  در اثر وارد شدن استرس به حنجره پديد مي‌آيد و درمان اصلي آن هم استراحت دادن حنجره است. ندول معمولا درمحل اتصال يك سوم قدامي و يك سوم مياني آن است . اين ندولها الگوي رشد پيشرونده‌اي ندارند واختلال راه هوايي ايجاد نمي‌كنند. خطر بدخيم شدن آنها بيش از حالت عادي نيست.
پوليپ‌هاي صوتي از تظاهرات ادم لوكاليزه مخاط است و درمان محافظه كارانه معمولاً موثر نيست و به جراحي آندوسكوپيك نياز است.

 

تهیه کنندگان :موسوی-مرادیان (پرستار بخش ICU)

منابع/بیماریهای گوش و حلق و بینی تالیف دکتر اصغر اخوان

دستگاه تنفس کودکان- نلسون 2004

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 5122 بار

بازديدکنندگان امروز : 2085 نفر

کل بازديدکنندگان : 9994275 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 2 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department