صفحه اصلي > خدمات درمانی > پاراکلینیک > آزمایشگاه pcr 
 
 

آزمايشگاه مولكولار پاتولوژي :

معرفی واحد:
این تکنیک در اواسط دهه 1980 معرفی شد. به دلیل کاربردها و مزیت های بسیاز زیاد آن به سرعت در زیست شناسی مولکولی گسترش پیدا کرد. امروزه این روش تقریبا در تمامی آزمایشگاههای زیست مولکولی جزء کارهای متداول می باشد و به صورت اتوماتیک به وسیله کامپیوتر انجام می شود.
این تکنیک تمامی مشکلات قبلی در زیست مولکولی که ناشی از عدم دسترسی به مقادیر زیاد از DNA یکسان بود را برطرف کرد. برای مثال قبلا برای به دست آوردن نسخه های متعدد از یک ژن خاص می بایست این ژن را به داخل حامل مناسب وارد کرده و در یک باکتری تکثیر کنند ولی امروزه این کار به سادگی و با استفاده از PCR انجام می دهند.
بخش مولکولار پاتولوژی(PCR) از سه جزء استخراج DNA، تهیه متریکس، الکتروفورز تشکیل شده است.

تجهیزات و امکانات/ خدمات قابل ارائه:

 اين بخش داراي فعاليت هاي آموزشي- پژوهشي و دياگنوستيك است.

فعاليت هاي دياگنوستيك:

آزمایشگاه مولکولار پاتولوژی مجهز به تجهيزات لازم جهت تستهاي مولكولي تشخيصي از جمله لوكمي ها –بيماريهاي عفوني- تعيين كلوناليتي جهت لنفوم و تعيين موتاسيون هاي ژنتيكي است.                    

این آزمایشگاه قادر به انجام استخراج DNAاز بلوکهای پارافینی، خون و بافتهای تازه ومحيط كشت جهت انجام آزمایشهای تشخیصی و ژنومیک مي باشد .همچنین از تست هاي مهم در زمینه ی تشخیصی می توان به تشخیص TBو NonTBبر روی بلوک­های پارافینی اشاره کرد، آزمایشهای تشخیصي دیگری که در آزمایشگاه حائز اهمیت است یک سری آزمایشهای تشخیص انگل و قارچ است.

فهرست آزمایشهای قابل انجام در بخش مولکولار پاتولوژی:

الف- آزمایشهای تشخیصی باکتریها:

1-     PCR of Mycobacterium

2-     PCR of TB complex on Tissue

3-     PCR of Non TB complex on tissue

4-     PCR  for BCG on tissue

ب-  آزمایشهای تشخیصی انگلها:

1-     PCR of Toxoplasma

ج-  آزمایشهای تشخیصی قارچها:

1-     PCR of Aspergillus

2-     PCR of cryptoccus

3-      PCR of pan fungi

4-     PCR of candida

د - آزمايشهاي تشخيص تغييرات ژنومي:

1- تعيين جهش در ژن EGFR

2- تعيين جهش ژن JAK2

3-تشخيص كلوناليتي

شرايط پذيرش نمونه جهت تست هاي بخش مولكولار پاتولوژي

1-نمونه هاي خون بايد به مقدار حداقل یک سي سي   در EDTA  به آزمايشگاه فرستاده شود

2-نمونه هاي بافت تازه حتما در سرم فيزيولوژي يا مايع PBSفرستاده شود در صورتي كه در فرمالين باشد تست قابل انجام است.

3-نمونه هاي سواپ حتما در سرم فيزيولوژي يا آب مقطر و يا مايع PBS

فعاليت هاي آموزشي:

در این بخش از آزمایشگاه پذیرش دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان در رشته های پزشکی –  پاتولوژی - ژنتيك و پزشکی مولکولی در رده های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی  صورت ميپذيرد.

فعاليت هاي پژوهشي:

این بخش در انجام طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجويي در مقاطع مختلف همكاري مي كند.

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 1930 بار

بازديدکنندگان امروز : 1721 نفر

کل بازديدکنندگان : 9659211 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 4 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department