ایمنی بیمار
 

تعريف ايمني بيمار: اجتناب و پرهیز از آسیب های ناخواسته یا بالقوه ، مرتبط با خدمات مراقبت سلامت است. فرهنگ ایمنی بیمار وقتی جاری است که در قبال بروز حوادث ناخواسته درمانی ، افراد مورد سرزنش قرار نگیرند. نباید فرد را به خاطر سرخوردن روی سطح لغزنده تنبیه کرد بلکه باید لغزندگی را مرتفع نمود. باید بدانیم که خطاهای درمانی بواسطه وجود سیستم های نامناسب، فرصت بروز می یابند نه بعلت وجود افراد. ( بجای رویکرد فردی رویکرد سیستماتیک لحاظ شود .)
گزارش حوادث به تنهايي ايمني بيمار را ارتقا نمي بخشد. بلكه يادگيري از خطاهاست كه امري اساسي است.
به همین منظور دستورالعمل هایی از طرف دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی وزارت بهداشت در خصوص راهنماهای ایمنی بیمار جهت مطالعه و آگاهی کلیه کارکنان بخشهای درمانی به صورت فایل الکترونیکی تهیه و در کتابخانه دیجیتال گذاشته شده است  . عناوین این راهنماها عبارت است از :
1- راهنمای شناسایی صحیح بیمار
2- راهنمای جراحی ایمن
3- راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار
4- راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها
5- راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات
6- راهنمای بهداشت دست در مراقبت بیماران
7- راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار
8- دستورالعمل استریلیزاسیون فوری
9- دستورالعمل استفاده از کدبندی رنگی جهت جلوگیری از خطاهای دارویی :
(الصاق برچسب زردرنگ به ویال ها/آمپول های دارویی مشابه که نام دارو به زبان فارسی با فونت حداقل 10 بر روی آن نوشته شده باشد .
الصاق برچسب قرمز رنگ به ویال ها/آمپول های " داروهای با هشدار بالا " به نحوی که نام دارو به زبان فارسی با فونت حداقل 10 بر روی آن نوشته شده باشد .)

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 505 بار

بازديدکنندگان امروز : 904 نفر

کل بازديدکنندگان : 6370608 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 14 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department