صفحه اصلي > خدمات درمانی > بخش های بستری > بخش آنژیوگرافی 
 
 

 

بخش آنژیوگرافی
موقعیت مكانی:بخش آنژيوگرافي در جنب ساختمان سي تي اسكن واقع شده است.
بخش آنژيوگرافي قلب مركز پزشكي مسيح دانشوري در تاريخ 4 تيرماه سال 1391 افتتاح گرديد و شامل قسمتهاي : پذيرش، اتاق پگ ، اتاق پزشك ، ريكاوري ، اتاق فرمان ،اتاق آنژيوگرافي و اتاق  كامپيوتر(قابل ذكر است كه در اتاق آنژيوگرافي ، دستگاه آنژيوگرافي JEمدل Innova3100-IQنصب گرديده است.
ظرفيت : ريكاوري بخش كت لب داراي سه تخت با مانيتورينگ كامل و بخش پست كت داراي 12 تخت با مانيتورينگ كامل و سانترال مي باشد.

1-    بيماران مبتلا به CAD كانديد آنژيوگرافي كرونري،آنژيوپلاستي
2-    بيماران مبتلابه بيماريهاي ريوي و كانديد پيوند ريه جهت انجام كت راست و چپ و اندازه گيري فشارهاي عروق ريوي
3-    بيماران قلبي جهت بررسي وضعيت دريچه ها ،فشارهاي داخل حفرات و عروق
4-    بيماران مبتلا به هموپتزي جهت انجام آنژيوگرافي برونكيال و آمبوليزاسيون ريوي
5-    بيماران قلبي دچار آريتمي هاي قلبي جهت پيس موقت و ساير مواردي كه نياز به بررسي عروق و جريان خون آن عضو مربوطه دارند .
6-    بيماران مبتلا به ترومبوآمبولي جهت تعبيه IVC filter


خدمات ارائه شده بخش آنژيوگرافي
كاتتريسم چپ و راست به همراه هر تعداد تزريق و اكسيمتري مورد نياز در بيماريهاي غيرمادرزادي قلب
كاتتريسم چپ و راست تحت فلوروسكوپي به همراه هر تعداد تزريق و اسيمتري مورد نياز براي بيماريهاي مادرزادي قلب
آنژيوگرافي عروق كرونر به همراه هر تعداد تزريق اضافي در حفرات قلب يا ريشه آئورت به همراه خوانده فيلم و گزارش نهايي
آنژيوگرافي عروق باي پس شده بعلاوه آنژيوگرافي عروق به همراه هر تعداد تزريق اضافي و خواندن فيلم و گزارش نهايي(باي پس شده)
آنژيوپلاستي عروق كرونر و محيطي
تعبيه فيلتر واير
آمبوليزاسيون شرياني و تومورها واستنت هاي داخلي
آناليز و پروگرامينگ  پيس ميكر
تعبيه انواع پيس ميكر ،ICD و CRT
تعبيه IVC
ترومبو ليتيك تراپي داخل وريدي
آنژيوگرافي شريان كاروتيد به روش ديجيتال
آنژيوگرافي ديجيتال شريان هاي محيطي
آنژيوگرافي چهار رگ مغز
آرتريوگرافي شريانهاي گردني،سينه اي سلكتيو مثل كاروتيد داخلي ، خارجي ورتبرال،پستاني داخلي،برونكيال هر طرف با سريوگرافي و يك پروژكسيون
ونوگرافي وريدي
بيوپسي ميوكارد براي هر نمونه
Swan Ganz مانيتورينگ
اتاق آنژيوگرافي
محل اصلي براي انجام گرافي كه استريل بودن اين قسمت از مهمترين مسائل مي باشد و محل استقرار
1.    دستگاه آنژيوگرافي Innova3100-IQ)  )

2.    تخت آنژيوگرافي:بيمار جهت انجام آزمايشات مربوط روي اين تخت قرار ميگيرد .
3.    دستگاه C-Arm شامل

الف :Tube  جهت توليد اشعه x  
  ب:   Image ضبط اطلاعات حاصله از بيمار در حين انجام گرافي
A)Controlers  : سخت افزارهاي مربوط به كنترل تخت و Image شامل:
Foot switch  براي دادن اشعه
Handel switch  براي حركت دادن تخت در تمامي جهات
 Set  controller براي حركت دادن تخت و Tube  
 Bed controller براي انجام تغييرات در حركت  Tube ضبط 8 برنامه مختلف ،حركات Tube، تغييرات در ميدان تابش اشعه
دستگاه گيرنده فشار و EKG و كامپيوتر مربوط به آن
-    مانيتور نمايش وضعيت Bed و Tube
-    مانيتور نمايش دهنده تصاوير زنده
-    مانيتور نمايش دهنده فشار و EKG
-    دستگاه آنژكتور : مخصوص تزريق دارو با فشار و سرعت بالا و انتخابي
-    پاراوان سربي : براي حفاظت همكاران در زمان پرتو دهي
-    پنجره سربي: براي حفاظت سر و صورت و گردن همكاران در زمان پرتو دهي
  - شليد هاي سربي : براي حفاظت تنه و لگن همكاران در زمان پرتو دهي
اتاق فرمان

شامل دو قسمت مي باشد :
الف : اتاق كنترل   
ب:اتاق كامپيوتر
     الف: اتاق كنترل :
خلاصه روند كار در اتاق كنترل  به شرح ذيل مي باشد   
1-    هماهنگي با قسمت پذيرش بخش كت لب جهت گرفتن مشخصات و اطلاعات مربوط به بيمار و، پزشك معالج، نوع آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي و .........
2-    هماهنگي با قسمت ريكاوري جهت تاييد آماده بودن بيمار و زمان انتقال بيمار از ريكاوري به اتاق آنژيو
3-    ثبت مشخصات بيمار و پزشك معالج در دفاتر ثبت اتاق كنترل
4-    مسئول حفظ و نگهداري و كار با دستگاههاي Advantx كه نمايشگر كليه اطلاعات مربوط به  نحوه كار تيوپ اشعه x بوده و كارشناس راديولوژي  از طريق آن مي تواند دستوراتي را از قبيل تنظيم   زمان فلورسكوپي –اسكوپي- تنظيم ميزان KV،MAS ، فاصله تيوپ از بيمار ........براي شرايط مختلف تصوير برداري اعمال نمايد .
5-    مانيتور DLX  :كليه اطلاعات مربوط به مشخصات كد و شماره پرونده بيمار ، نوع گرافي و نام پزشك اطلاعات مربوط به نحوه ضبط و پخش و بازنگري تصاوير چه در زمان فلوروسكوپي
( ديدن تصاوير بطور زنده ) و چه بعد از ذخيره تصاوير ،بازنگري تصاوير در حين آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي جهت تشخيص و تصميم گيري  پزشك براي ادامه كار بسيار حياتي مي باشد .
6-    Key borad: مربوط به مانيتور View panel جهت دادن اطلاعات به دستگاه
7-    Key pad : مربوط به مانيتور View panel جهت دادن كارهاي اختصاصي بر روي تصاوير ثبت شده
8-    مانيتور ثابت براي ديدن تصاوير زنده
9-    مانيتور ثابت براي ديدن تصاوير زنده و ذخيره شده

10-    مانيتور مخصوص فشار و EKG : جهت نمايش اطلاعات مربوط به بيمار ( براي ديدن مشخصات بيمار بر روي اسناد فشار و EKG  )، نمايش 12 ليد قلب ، انواع فشار ، ضربان قلب )
11-    Key borad مخصوص دستگاه فشار و EKG كه اپراتور مي تواند اطلاعات مربوط به مشخصات بيمار – پزشك – شماره پرونده و........ را وارد نموده تا در روي اوراق فشار و EKG ثبت شود .
12-    مانيتور ثابت جهت ديدن فشار و EKG بعد از ثبت  و تغييرات اعمال شده
13-    پرينتر مخصوص دستگاه فشار و EKG
ب:اتاق كامپيوتر :
محل استقرار كليه بردها و سخت افزار مركزي بوده و به خاطر اهميت فوق العاده آن رفت و آمد ممنوع مي باشد . ( خرابي در بردها و بخش هاي آن موجب از كار افتادن كل بخش مي شود . )
اتاق ريكاوري :
دراين قسمت سه عدد برانكارد همراه تجهيزاتي از قبيل IBP ، NIBP، EKG،pulse oximetryمانيتور ، مانومتر اكسيژن ،ساكشن سانترال ،دستگاه EKG ، ونتيلاتور، استوك داروئي،  ترالي كد،  دستگاه فشار خون پرتابل ، افتالموسكوپ،  گلوكومتر و ........... وجود دارد كه جهت مانيتورينگ دقيق و ارائه مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از آنژيوگرافي در نظر گرفته شده اند .
نحوه پذيرش بيمار:
بيماران سرپايي (خارج مركز) :
*بيماراني كه به درمانگاه قلب اين مركز مراجعه كرده و پس از ويزيت پزشك قلب ،با نامه پزشك مربوطه به آنژيوگرافي مراجعه مي كنند و توسط مسئول امور دفتري  ،نوبت دهي طبق برگه آمادگي قبل از آنژيو گرافي به طور كامل توضيح داده ميشود .
*بيماراني كه با نامه ي ساير پزشكان جهت انجام آنژيوگرافي معرفي مي شوند ،ابتدا بايد به درمانگاه قلب مراجعه كرده و پس از تاييد پزشكان قلب جهت نوبت دهي به آنژيوگرافي مراجعه نمايند.
*بيماراني كه با نامه پزشك هاي قلب بيمارستان ،از مطب ارجاع داده مي شوند مستقيما با مراجعه به آنژيوگرافي نوبت داده مي شود.
بيماران بستري در بخشهاي بيمارستان:
بيماران پس از انجام مشاوره قلب توسط پزشكان مربوطه بيمارستان ،نياز به آنژيوگرافي آنان  مشخص مي شود. پرستار مربوطه پس از اطلاع  به بخش آنژيوگرافي  و ارسال ليست بيماران از  زمان وقت دهي مطلع مي گردد.

رياست بخش: دكتر بابك شريف كاشاني
سر پرستار : مژده فلاح نژاد
تعداد پرسنل : 5 نفر پرستار – 2 نفر کمک بهیار – 1 نفر منشی 
 


 

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 900 بار

بازديدکنندگان امروز : 4659 نفر

کل بازديدکنندگان : 6795041 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 3 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department