صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت پژوهش > واحد امور طرحها > فرم مربوط به نظارت و داوری طرحها 
 
 

فرم های مربوط به نظارت و داوری طرحها

طریقه امضای دیجیتال ارسال فرم

 

فایلها
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره(1.د) ﻓﺮم داوري دانلود
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره(2.د) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ دانلود

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 415 بار

بازديدکنندگان امروز : 4660 نفر

کل بازديدکنندگان : 6795042 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 4 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department