صفحه اصلي > کتابخانه > اساسنامه 
 
 

اهداف

- پشتیبانی اهداف آموزشی، پژوهشی و درمانی مرکز از طریق تامین نیازهای اطلاعاتی پزشکان، پژوهشگران، استادان و سایر کاربران.
- بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع، و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.
- گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی و تخصصی و مرجع در حوزه های فعالیت مرکز و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در جهت پاسخگویی هر چه بیشتر به نیاز مراجعان.

وظایف:

- انتخاب منابع اطلاعاتی بر اساس مطالعات نیازسنجی از جامعه مخاطبان
- مجموعه سازی، فراهم آوری و سازماندهی و ذخیره سازی منابع چاپی و الکترونیکی به منظور افزایش میزان دسترس پذیری به منابع
- اطلاع رسانی و اشاعه اطلاعات و ارائه خدمات مرجع علوم پزشکی در رشته های وابسته
- آموزش جامعه مخاطبان و برگزاری کارگاههای آموزشی
- انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه های مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع رسانی
- وجین دوره ای و روزآمد نمودن منابع موجود.

مجموعه:

- کتابخانه باید مجموعه ای متوازن و سازمان یافته در رشته ای مربوطه و هماهنگ با اهداف و برنامه های مرکز فراهم آورد. این مجموعه باید حاوی تازه ترین اطلاعات و مدارک موجود در اشکال مختلف چاپی و غیر چاپی باشد.
- مجموعه کتابخانه پزشکی باید مرتباً با استفاده از فهرست های ناشران و کتاب های معرفی شده جدید مورد سنجش قرار گیرد و موادی که به نحوی با برنامه های آموزشی و پژوهشی مرکز مرتبط است به آن افزوده شود.
- لازم است منابع کتابخانه در فواصل مناسب، به صورت نظام یافته و با توجه به نیازهای آموزشی و پژوهش جاری مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد و مواد و منابع نامربوط از مجموعه خارج شود و لازم است مجموعه های هر رشته هر ساله بازبینی و ارزیابی شوند، و مطالبی که ارزش علمی خود را از دست داده اند وجین شده و از مجموعه اصلی خارج شوند.
- مواد اهدایی در صورتی قبول می شوند که با سیاست ها و مجموعه کتابخانه هماهنگ و همساز باشد و آن را تقویت کند، پذیرش هر گونه شرطی از سوی اهدا کننده که مغایر با هدف ها و سیاست های کتابخانه باشد، جایز نیست.
- نشریات ادواری تخصصی جاری که از اساسی ترین منابع کتابخانه های پزشکی است.
- کتابخانه باید تدابیر و اقدامات لازک برای جلوگیری از سرقت، خسارت و آسیب های دیگری که ممکن است بر اثر آتش سوزی، زلزله، سیل و ... به مجموعه وارد آید، به عمل آورد.
- به منظور پیشگیری از آسیب دیدن احتمالی مدارک، لازم است نسخه پشتیبان مدرک( اعم از چاپی و الکترونیکی) در محل دیگری جداگانه نگهداری شود.

سازماندهی منابع

کتابخانه مواد و منابع خود را بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده ملی و بین المللی سازماندهی کند تا علاوه بر تسریع، بازیابی منابع، نظام اطلاع رسانی کتابخانه با نظام جهانی اطلاعات هماهنگ و سازگار شود.
- در شرایط عادی هیچ یک از مواد نباید بیش از دو هفته در بخش سازماندهی معطل شوند، این زمان در شرایط استثنایی نباید از دو ماه تجاوز کند.
- آماده سازی مواد پس از سازماندهی باید حداکثر ظرف 3 روز انجام گیرد.

خدمات

- کتابخانه باید خدمات اطلاع رسانی جامع و مناسبی را در جهت تحقق بخشیدن به رنامه ها و اهداف آموزشی و پژوهشی سازمان مادر ارائه دهد و استفاده هر چه بیشتر و بهتر از منابع را میسر سازد.
- کتابخانه باید برنامه های متنوعی در سطوح مختلف برای آشناسازی کاربران با کار و خدمات کتابخانه و آموزش نحوه استفاده از مراجع و منابع کتابشناختی داشته باشد.
- کتابخانه باید نیازهای اطلاعاتی جامعه را با تامین خدمات به موقع و مناسب، از رائه خود مدرک یا تصویر آن گرفته تا ارائه الکترونیکی اطلاعات، پاسخ گویی به سوالات, جستجو در منابع، خدمات آگاهی رسانی جاری، اشاعه گزینشی اطلاعات، خدمات ارجاعی و ... برآورده سازد.
- کتابخانه باید انواع منابع و مدارکی را که قابل استفاده در خارج از کتابخانه است طبق ضوابط و مقررات مدون به افراد واجد شرایط امانت دهد.
- جامعه استفاده کنندگان کتابخانه باید مرتباً در جریان منابع و مواد جدیدی اعم از کتب، مجلات و ... که به کتابخانه می رسد، قرار گیرند. اطلاعات کتابشناختی مواد باید بلافاصله پس از دریافت به نحو مقتضی به اطلاع کاربران برسد.

ساختمان و تجهیزات

- کتابخانه باید محل مناسبی برای حفظ و نگهداری منابع خود تدارک ببیند و فضای کافی، جذاب و حساب شده ای را برای کارمندان، مراجعان و ارائه خدمات و برنامه های خود پیش بینی کند.
- بنای کتابخانه باید طوری انتخاب شود که تا جای ممکن به یک نسبت و فاصله در دسترس تمام واحد های آموزشی قرار گیرد.
- طراحی ساختمان کتابخانه باید طوری باشد که ضمن رعایت بالاترین میزان ایمنی، محیطی جذاب، راحت و آرام باشد و در صورت نیاز قابلیت گسترش آتی را داشته باشد.

بودجه

کتابخانه باید از بودجه کافی، مستقل و متناسب با هدف ها و وظایف مدون و مصوب خود برخوردار باشد تا بتوانند نیازهای اطلاعاتی جامعه استفاده کننده را به راحتی برآورده سازد.
آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 769 بار

بازديدکنندگان امروز : 2976 نفر

کل بازديدکنندگان : 6672215 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 7 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department