صفحه اصلي > کتابخانه > منشور حقوق استفاده کنندگان 
 
 

منشور حقوق استفاده کنندگان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

استفاده کننده باید:
- به دلیل نقش اطلاعات درسلامتی وکاهش خطاها، علوم روزآمددرخدمات کتابداری و رفتار اطلاع رسانی رادرچارچوب اخلاق حرفه ای دریافت نماید.
- برای استفاده مطلوب ازکتابخانه از کتابدار راهنمایی بخواهد و در مقابل پرسشهایش ناآگاه تلقی نشود.
- ازشرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی برای مطالعه بهره مندشود. مانند: اکوستیک، نور، رطوبت، دما، تهویه، میز، صندلی و سایرتجهیزات و امکانات
- در کنار میزهای مطالعه منابع الکترونیکی،وب سایت آن سازمان، خبرنامه، تازه های کتابخانه و همچنین برنامه زمان بندیآ موزش استفاده کنندگان را مشاهده نماید.
- به مجموعه کتابخانه درچارچوب سیاست مجموعه سازی) چاپی و الکترونیکی( بجزموارداستثنایی دسترسی داشته باشد.
- هرمراجعه کننده ای حق دارد نظرخود را در زمینه انتخاب،خرید،سفارش و سایرفرایندهای کتابخانه درطول سال ابرازنماید.
- بخشی ازمنابع کتابخانه های مراکز درمانی،به آموزش بیماریها با جامعیت و روزآمد اختصاص یابد و فهرستهای آن به بخشهای بالینی مرتبط ،باهماهنگی مدیر واحد بالینی جهت اطلاع رسانی،ارسال شود.
- درکتابخانه های مراکزتحقیقاتی وآموزشی،اطلاعات مربوط به کتابخانه های مراکزهمتای داخلی و خارجی درتابلوی اعلانات کتابخانه درج شود.
- خدمات مشاوره اطلاعاتی درپژوهشهایی که محقق نیازدارد،ارائه شود.
- به باورهای فرهنگی مراجعه کنندگان مختلف احترام گذاشته شود و همچنین زمینه تبلیغ خارج از اهداف سازمان قرارنگیرد.
- هنگام ورود به کتابخانه: ساعات کارکتابخانه، شرایط استفاده ازانواع منابع و امکانات،اخبار، اطلاعیه ها و پلان قسمتهای مختلف کتابخانه به وضوح مشاهده نماید.
آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 695 بار

بازديدکنندگان امروز : 2619 نفر

کل بازديدکنندگان : 5645458 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 23 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department