صفحه اصلي > مدیریت پرستاری > ایمنی بیمار 
 
 

   معرفی کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار :
نام و نام خانوادگي : مژگان مجاهد
سال فارغ التحصيلي :1381
رشته تحصيلي : پرستاري
مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاری، کارشناس ارشد آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سابقه کار: 14 سال
انجام کار های پژوهشی  و همکاری در ترجمه کتاب در طول سالهای خدمت


  ایمنی بیمار در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری


همگام با آغاز اولین گام های اعتبار بخشی در بیمارستان مسیح دانشوری، توجه به ایمنی بیمار و 9 گام اساسی آن از مهمترین و اساسی ترین دغدغه های مسئولین مرکز بوده است. با انتخاب مسئول ایمنی بیمار،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و تدوین شرح وظایف هریک به تفکیک، نخستین گام های ارتقاء ایمنی بیمار برداشته شد. از آن تاریخ تاکنون، جهت برگزاری بازدیدهای مدیریتی ایمنی، برنامه ریزی و بازدید از بخش های مختلف توسط مدیران ارشد و مسئولین ایمنی اجرا می گردد. این بازدیدها ضمن فراهم نمودن شناختی جامع از وضعیت ایمنی بیماران مرکز، این نگرش را به کارکنان القاء نمود که مدیران مرکز تا چه حد به بحث ایمنی بیمار وکارکنان توجه دارند و این امر بدون مشارکت کارکنان امکان پذیر نخواهد بود. بویژه انکه جلسات مذکور با حضور کارکنان هر بخش و مصاحبه با آنان برگزار می گردد و خطرات بالقوه و راهکارهای ارتقاء ایمنی بیمار و کارکنان به مشارکت گذارده می شود.
در سال 1394 به دلیل اهمیت بحث ایمنی بیمار و با هدف بهبود کیفیت ایمنی بیمار و رساندن بیمارستان مسیح دانشوری در زمره یکی از بیمارستانهای دوستدار ایمنی، کمیته ایمنی بیمار با حضور 12 نفر از افراد منتخب از بین سوپروایزران و سرپرستاران و پرستاران مرکز تشکیل شد. در جلسات این کمیته مبحث ایمنی بیمار به طور جدی بررسی و گام های بزرگتری در جهت ارتقاء ایمنی در مرکز برداشته می شود. در این کمیته الویت های مرکز در زمینه ایمنی بیمار، تعیین  و بیشترین خطرات بالقوه ای که ایمنی بیمار را تهدید می کند مشخص گردید و بر این اساس مقرر شد طبق یک جدول زمانی و براساس اولویت های تعیین شده بر 9 گام ایمنی بیمار تمرکز و در زمینه نهادینه شدن هریک تلاش گردد.
  پیشگیری از سقوط بیمار
بعنوان اولین اولویت مرکز شناخته شد و مقرر گردید کلیه بخش های درمانی بین اعضاء کمیته تقسیم و هر یک از اعضا، ضمن انجام مصاحبه و بازدیدهای متمرکز و متناوب، خطرات باالقوه بخش ها را مشخص و راهکارهای آن را بررسی و در جلسات کمیته طرح نماید.
از دیگر وظایف اعضاء کمیته، اموزش پرسنل در زمینه گام های ایمنی بیمار و نهادینه کردن آن است. طبق جدول زمانی تمرکز بر سایر محورهای ایمنی بیمار (به ترتیب الویت) در برنامه کاری کمیته ایمنی قرار گرفت.

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 1053 بار

بازديدکنندگان امروز : 1088 نفر

کل بازديدکنندگان : 6221058 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 8 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department