خط مشی
خط مشی می گوید چه کاری را باید انجام دهیم و هدف ما از آن چیست و جهت گیری و مقصد سازمان را از یک مقوله خاص بیان می کند.
ملاک برتری بیمارستانهای پیشرفته، تطابق خط مشی ها و روشهای کار بیمارستان با بهترین استانداردها، میزان مشارکت پرسنل در تدوین آنها و در نهایت میزان آمادگی ایجاد شده در پرسنل به ویژه در موارد اورژانسی است که توانسته اند با استفاده از این ابزار ایجاد کنند.
لزوم تدوین خط مشی های اجرایی:
     اطمینان از شفافیت در تمام زیرمجموعه های سازمان و در شرایط مختلف به منظور کاهش اشتباهات قابل پیشگیری و در نتیجه کاهش خطاهای سازمانی
     آگاه سازی کلیه رده ها و مدیریت های سازمان جهت هماهنگی فعالیت های تمامی پرسنل به منظور ارائه بهتر خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران
     تعیین حدود اختیارات کارکنان در جهت تصمیم گیری و عملکرد با تعیین حد و مرزهای آن

  سطوح خط مشی:
     خط مشی در سطح سازمان: مانند خط مشی رسیدگی به شکایات
     خط مشی در سطح چندین بخش: مانند شناسایی بیمار
     خط مشی اختصاصی یک بخش: مانند تریاژ در اورژانس

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 737 بار

بازديدکنندگان امروز : 512 نفر

کل بازديدکنندگان : 6938534 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department