واحد آموزش مركز مسيح دانشوري در دو حوزه «امور کارگزيني هيات علمي» و« امور فراگيران»فعاليت مي‌نمايد.

«امور کارگزيني هيات علمي»:

  اهم فعاليتهاي انجام شده در امور هيئت علمي بصورت اختصار به شرح ذيل مي باشد:

-‌‌ انجام امور مربوطه به جذب اعضاي هيئت علمي بصورت پيماني ، رسمي ،خدمات قانوني

-‌ مکاتبات اداري اعضاي هيئت علمي

-‌ ارزشيابي سه ماهه فعاليتهاي آموزشي

-‌ ارزشيابي و تکميل مدارک رسمي شدن

-‌ ارزشيابي يک ساله اعضاي هيئت علمي توسط روساي بخشها، معاونت آموزشي و رياست مرکز و ارسال نتيجه آن به دانشگاه جهت ترفيعات ساليانه

-‌ تکميل و دسته بندي نظرخواهي فراگيران در مورد اعضاي هيئت علمي

-‌ انجام امور رفاهي که از طريق اداره رفاه دانشگاه انجام مي پذيرد

-‌ انجام امور مرخصيها

-‌ تکميل مدارک طرح محروميت از مطب و ضريب کا

-‌ بررسي پرونده و مدارك اعضاي هيئت علمي جهت ارتقاء مرتبه و ارسال آنها به دانشگاه در صورت اخذ امتيازات لازم

-‌ بررسي و تنظيم ساعات حضور و غياب پزشکان هيئت علمي و ارسال آن به دانشگاه

 

 «امور فراگيران»

واحد آموزش بيمارستان آموزش دستياران فوق تخصصي، دستياران تخصصي، کارورزان، کارآموزان را كه از سوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي معرفي مي‌شوند را بر عهده دارد.

اين مركز آموزش دستياران تخصصي در رشته‌هاي دستياران تخصصي «داخلي ريه»، «قلب»، «عفوني»، «بيهوشي»‌،‌»جراحي»،«‌ اطفال»،«‌گوش و حلق وبيني»،«پاتولوژي»،‌ «راديولوژي»، «داروسازي باليني» و «پزشكي قانوني» را بر عهده دارد.

 آموزش دستياران فوق تخصصي در رشته‌هاي «دستيار فوق تخصص ريه بزرگسال»، «دستيار فوق تخصص ريه اطفال»، «دستيار فوق تخصص جراحي توراكس»، «دستيار فوق تخصص آلرژي و ايمونولوژي باليني» نيز در اين مركز انجام مي‌شود.

 آموزش فلوشيپ در رشته‌هاي ذيل صورت مي‌پذيرد:

-‌ فلوشيپ ICU

-‌‌ فلوشيپ رينولوژي

-‌ فلوشيپ بيماريهاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني

-‌ فلوشيپ بيهوشي توراكس

-‌ فلوشيپ Pain

- سايكوسوماتيك

 

آموزش دستياران فوق تخصصي مهماندر دوره‌هايعفوني، جراحي،‌ ريه، برونكوسكوپي، مايكوباكتريولوژي، پاتولوژي، راديولوژيجز ديگر فعاليتهاي واحد آموزش به شمار مي‌رود.

 

آموزش كارورزاندر دوره‌هاي -‌ داخلي ريه-‌ كارورزان بهداشت- ENT-‌  ICUانجام مي‌گيرد.

 

 آموزش كارآموزانبه آموزش دانشجويان سميولوژي، ريفورم ريه، ريفورم جراحي، ريفورم گوش و حلق و بيني اختصاص دارد.

آموزش به دانشجويان پيراپزشكي در رشته هاي توانبخشي، بهداشت محيط، مددكاري، كتابداري، تغذيه، پرستاري، راديولوژي، مدارك پزشكي، آزمايشگاه و فيزيوتراپي روانپزشكي و مهندسي بهداشت حرفه‌اي صورت مي‌گيرد.

 

 برنامه‌هاي آموزشي مركز شامل موارد ذيل است كه به طور منظم و بر اساس برنامه‌هاي تنظيم شده در طول سال اجرا مي‌شود.

-‌ برنامه گزارش صبحگاهي (Morning Report)،

-‌ راند بخش‌ها

-‌ CPCو تومور بورد

 

 برنامه گزارش صبحگاهي (Morning Report):

اين برنامه به طور مستمر همه روزه به جز تعطيلات از ساعت 7:30 الي 9 توسط يکي از اساتيد مركز برگزار مي‌شود:

برنامه گزارش صبحگاهي به شرح ذيل مي‌باشد:

شنبه:ژورنال كلاب هفتگي

اين جلسات به گزارش مقالات جالب توسط اساتيد مركز. گزارش بيماران بستري در طول 24 ساعت گذشته با تكيه بر روي بيماران جالب و مسئله‌دار و گزارش موردي از بخش اطفال به منظور معرفي بيمار جالب Interesting Caseاختصاص دارد.

 

يكشنبه:كنفرانس مورتاليتي

در اين جلسه كه با حضور منظم دكتر ولايتي برگزار مي‌شود گزارش مرگ و مير مركز توسط دبير كميته مورتاليتي(دكتر سعيد فلاح تفتي) ارائه مي‌شود.

 

دوشنبه:گزارش پژوهش

برنامه روزهاي دوشنبه توسط دفتر پژوهش اجرا مي‌شود و به ارائه پروپوزال طرحهاي پژوهشي،گزارش نهايي و پاياني آنها و معرفي همكاران جديد مركز اختصاص دارد.

 

سه‌شنبه:معرفي موارد جالب بيماران گروه‌هاي جراحي

 اين جلسه  توسط گروههاي مربوطه به صورت منظم برگزار مي‌شود.

 

چهارشنبه:كنفرانسCase problem solving

اين جلسه هر هفته به رياست دكتر مسجدي و با حضور اساتيد و روساي بخشهاي مختلف از ساعت 12-14برگزار مي‌شود. دكتر محمد‌رضا هاشميان دبير اين جلسات هستند.

پنجشنبه: معرفي بيمار

 در اين جلسه موارد خاص و مشكل موارد پيچيده از نظرتشخيصي ارائه مي‌شود.

 

 جلسات تومور بورد:

هر ماهه كنفرانس‌هاي تومور بورد با حضور اساتيد پاتولوژيست، انكولوژيست، فوق تخصص ريه و متخصصين جراحي ريه و ساير رشته‌ها برگزار شده است.

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 756 بار

بازديدکنندگان امروز : 799 نفر

کل بازديدکنندگان : 9658289 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 3 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department