تاریخ بروز خطا
تاریخ بروز خطا


سمت انجام دهنده خطا سمت گزارش دهنده خطا
زمان بروز خطا
شب   عصر صبح
نوع خطای پزشکی
a) خطا در قضاوت Error in judgment
 اشتباه در آماده سازی بیمار
 انتخاب نادرست تست تشخیصی
 بی نوجهی به عوارض جانبی
 پروسه جراحی اضافی
 کمبود بررسی های تشخیصی قبل از عمل
 بی توجهی به سابقه آلرژی
سایر
b) خطا در تشخیص Error in diagnosis
انجام جراحی بر روی بیمار دیگر
اشتباه در مورد محل عمل جراحی
تفسیر اشتباه گرافی ها
تفسیر اشتباه تست های آزمایشگاهی
سایر
c) خطا در درمان Error in management
عدم ویزیت به موقع
عدم مشاوره به موقع
بی توجهی به جواب تست های آزمایشگاهی
تجویز دارویی غیر موثر
تجویز ناکافی پروفیلاکسی ترومبوآمبولی بعد از عمل جراحی
تجویز آنتی بیوتیک جهت عفونت های ویروسی
اشتباه در تنظیم دستگاههای تهویه مصنوعی
سایر
d) خطا در تکنیک Error in technics
پارگی یا بریدگی ارگان نزدیک محل عمل جراحی
جا گذاشتن گاز یا ابزار جراحی در حین عمل
ایجاد عوارض جراحی قابل اجتناب (ایجاد پنوموتوراکس ...)
عدم انجام علامت گذاری محل عمل
علامت گذاری اشتباه محل عمل
سایر
E) خطا در ثبت Error in record
ناخوانا بودن دستورات
خط خوردگی
عدم ثبت مهر و امضا ، تاریخ و ساعت ویزیت در فرمهای مشاوره و سیر بیماری و دستورات پزشک
عدم ثبت توضیحات و مهر و امضا در فرم رضایت آگاهانه
عدم ثبت نیاز به وسایل حفاظتی و نوع ایزولاسیون
عدم ثبت نیاز بیمار به مهار فیزیکی و شیمیایی
استفاده از اصطلاحات پزشکی غیر استاندارد
سایر
F) بی مبالاتی Imprudence
عدم انجام آزمایشات لازم قبل از جراحی
عدم ویزیت به موقع
عدم انجام مشاوره به موقع
رها کردن بیمار توسط متخصص بیهوشی قبل از به هوش آمدن بیمار (آسپیره کردن بیمار و ...)
سایر
G) بی احتیاطی Carelessness
ترک بیمار بدحال بدون تعیین تکلیف وی
عدم انجام مشاوره ها و ویزیت اورژانس
سایر
H)عدم رضایت نظامات دولتی Non-compliance with government regulations
انجام مقررات و دستورالعمل های اشتباه
بی توجهی به اجرای دستورالعمل های کشوری مصوب
عدم معاینه بیمار بستری در زمان تعیین شده
عدم ارسال نسوج خارج شده از بدن بعد از جراحی به پاتولوژی
عدم درخواست مشاوره ضروری با سایر پزشکان در جراحی های غیر اورژانس
سایر
علت بروز خطا
شرخ مختصری از حادثه
لطفاً متن زیر را وارد نمایید
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 2140 بار

بازديدکنندگان امروز : 2210 نفر

کل بازديدکنندگان : 7627150 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 7 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department