صفحه اصلي > خدمات درمانی > بخش های بستری > بخش جراحی1 توراکس 
 
 


 
بخش جراحي توراکس:

موقعیت مکانی : بخش جراحی در قسمت مرکزی بیمارستان واقع گردیده است .
بخش جراحي قفسه صدري  بيمارستان از مراكز فعال جراحي قفسه صدري دركشور است.این بخش  از   سال 1375 فعاليت خود را آغاز نمود.  بخش جراحي مركز آموزشي پژوهشي و درماني دكتر مسيح دانشوري شامل 14 اطاق دو تخته و 33 تخت مي باشد . هر اطاق مجهز به حمام وتوالت تلفن يخچال و تلويزيون است . بالاي تخت هر بيمار يك عدد آيفون نصب شده است كه در صورت بروز مشكل بيماران مي توانند با پرستار بخش ارتباط برقرار كنند .در انتهاي بخش جراحي بخشهاي مراقبت ويژه و اطاق عمل قرار دارند.
جراحي هاي انجام شده در اين مركز شامل جراحيهاي قفسه سينه ، جراحي گوش و حلق و بيني و جراحي عمومي و سرپايي مي باشد . همچنين اين بخش مركز ريفرال درمان تنگي هاي تراشه در كشور مي باشد .
نحوه پذيرش:
بيماران به دوصورت در اين بخش پذيرش ميشوند :
1-    به صورت اورژانس ( بيشتر در شيفتهاي عصر و شب )
2-    در حالت عادي از درمانگاه جراحي ، ويزيت و شرح حال بيمار گرفته ميشود و بيمار با دستور پزشك به بخش  فرستاده ميشود.
بيماران بخش جراحي ، عموماً مشكل تراشه و توراكس دارند ، و موارد جراحي عمومي به ندرت بستري ميشوند هنگام بستري از بيماران يا ولي آنها رضايت پر خطرگرفته ميشوند.

  اهداف آموزشي بخش:
 
 1-توانايي اصلي جراحي توراكس درمراقبت قبل، حين جراحي  بعد جراحي بيماريهاي جراحي توراكس است كه شامل:-ارزيابي بيماران، - ارزيابي تست هاي كاركرد اندام هاي بدن، - توانايي تفسير انواع روش هاي تصويربرداري در زمينه جراحي توراكس، - ارزيابي نتايج روشهاي بررسي نيمه تهاجمي و تهاجمي،- تصميم گيري مناسب براي موارد جراحي توراكس در هر مورد، - تشكيل تيم جراحي و حفظ آمادگي و توانايي تيم براي انجام جراحي در هر مورد، - ويزيت بيمار در بخش و توانايي مراقبت ويژه و مراقبت هاي بعد از عمل در دوره بعد از جراحي،2- توانايي شركت و تصميم گيري در درمان چند بعدي(multidisciplinary)در زمينه جراحي هاي توراكس از جمله: الف در بيماران سرطاني در تعيين زمان  روش جراحي و درمان هاي نگهدارنده(palliative)با هماهنگي در انجام شيمي درماني و راديوتراپي قبل و يا بعد از جراحي، ب) برنامه ريزي درمان آمفيزم و پيوند ريه، 3-توانمندي آموزش، پژوهش، مشاوره (ارائه نظريه كارشناسي) و مديريت در حد نياز.

  برنامه آموزشي باليني مطابق با كريكولوم تدوين شده وزارت بهداشت درمان و آموزشي پزشكي
هر روز در اتاق عمل آموزش باليني فلوها با شركت اتند مربوطه در هنگام عمل جراحي


عنوان ايام هفته رئيس جلسه +‍ شركت كنندگان
راند هر روز هفته به جز روزهاي تعطيل تمامي بخش ها
گراند راند دوشنبه ها باحضور تمامي اتندينگ و پزشكان و هدنرس، رزيدنت و فلو
Problem case & multidisciplinary سه شنبه ها رئيس: دكتر عزيزاله عباسي   تمامي اتندينگ، رزيدنت هاي بخش ها و جلسه مشترك با ساير گروه ها
ژورنال كلاب ماهي يكبار در بيمارستان آتيه رئيس: دكتر محمدبهگام شادمهر
تمامي اتندينگ كشور
Multi-disciplinary چهارشنبه ها رئيس: دكتر حميدرضا جماعتي
اتندينگ- تمامي رزيدنت ها- حتي رزيدنت هاي ساير گروه ها
Mortality هر هفته يكشنبه ها رئيس: دكتر حميدرضا جماعتي
تمامي اتندينگ
Case presentation هر هفته دوشنبه ها رئيس: دكتر عزيزاله عباسي
دكتر عزيزاله عباسي و چيف فلو
Multi-disciplinary دوشنبه ها  
ژورنال كلاب داخل بيمارستان دوشنبه ها رئيس: دكتر عزيزاله عباسي،
تمامي اتندينگ گروه هاي مختلف

هر روز در اتاق عمل آموزش باليني فلوها با شركت اتند مربوطه در هنگام عمل جراحي


دستورالعمل نحوه نظارت بر فعاليت فراگيران:

-          ويزيت هفتگي كليه بيماران توسط رئيس بخش و ديگر اعضاء هيئت علمي و كليه فراگيران و انتقال اطلاعات علمي

-          دريافت اطلاعات لازم از اعضاء هيئت علمي در مورد فعاليت علمي و آموزشي و درماني فراگيران توسط رئيس بخش

-          ارزيابي انفرادي توسط رئيس بخش از هر يك از فراگيران به صورت علمي و عملي با فاصله زماني مشخص

 

برنامه اتاق عمل جراحان

 

ایام هفته نام جراح
شنبه دکتر صادق بیگی، دکتر موسويان، دکتر دانشور، دكتر عباسي
یکشنیه دکتر شیخی، دکتر شادمهر، دکتر پژهان،، دكتر ثاقبي، دكتر موسويان
دوشنبه دكتر ثاقبي
سه شنبه دکتر صادق بیگی، دکتر عباسی، دکتر پژهان، دكتر ثاقبي
چهارشنبه دکتر دانشور، دکتر شادمهر، دکتر شیخی،
پنج شنبه -
جمعه -

 

  جدول زمانبندي برنامه گروههاي مختلف پزشكي ، پرستاري و آموزش باليني بصورت تيمي

 

ایام هفته برنامه اجرايي استاتید شرکت کننده
شنبه -آموزش فلوها در اطاق عمل
-راند بعدازظهر
-مورنينگreport
-درمانگاه ها
دكتر دانشور
دكتر عباسي
دكتر صادق بيگي
یکشنیه آموزش فلوها در اطاق عمل
-راند بعدازظهر
-مورنينگreport
   -درمانگاه ها
دكتر شادمهر
دكتر پژهان
دكتر شيخي
دكتر ثاقبي
دوشنبه آ-گراندراند
-درمانگاه ها
-مورنينگ report
تمامي اساتيد بخش
سه شنبه آموزش فلوها در اطاق عمل
-راند بعدازظهر
-مورنينگreport
-درمانگاه ها
دكتر صادق بيگي
دكتر پژهان
دكتر ثاقبي
چهارشنبه -آموزش فلوها در اطاق عمل
-راند بعدازظهر
-مورنينگreport
-درمانگاه ها
دكتر شيخي
دكتر شادمهر
دكتر دانشور
پنج شنبه -درمانگاه فلوها با نظارت اساتيد
-مورنينگ
-راند بخش
اتند آنكال
جمعه - -

 

شرح وظايف فلوها و رزيدنت ها:

-          ويزيت روزانه 7 الي 8 صبح

-          نوشتن روزانه دستورات دارويي، سير پيشرفت بيماري، درخواست هاي مشاوره ها- درخواست هاي راديولوژي

-          انجام اعمال جراحي طبق برنامه اتاق عمل باحضور اتندينگ ها

-          انجام مشاوره هاي ساير بخش هاي بيمارستان توسط فلوي ارشد و با هماهنگي با اتندينگ آنكال

-          شركت فعال در راند عمومي، ژورنال كلاب و كنفرانس هاي هفتگي معرف بيمار

-          پذيرش و بستري كردن بيماران با هماهنگي پرستاري بخش و اخذ شرح حال از بيمار و تكميل پرونده بيمار موقع ترخيص

-          پذيرش بيماران اورژانس و انجام اقدامات جراحي لازم در اين زمينه

-          حضور در بيمارستان در ساعات موظف از 7 صبح تا 5 بعدازظهر- پنجشنبه ها تا 12 ظهر

آموزش مهارت هاي باليني:

كليه فلوها و دستياران هر روز در اطاق عمل با حضور اتندينگ آن روز آموزش هاي باليني را فرا مي گيرند.

 

گراند راند:

كليه بيماران حاضر در بخش جراحي ويزيت مي شوند و در مواردي كه مشكل تشخيصي و درماني براي آنها مطرح بود با هم فكري و يا با نظر اعضاي هيئت علمي

بهترين روش تشخيص و درماني انتخاب گرديد و در ضمن مواردي از عوارض و مرگ و مير كه در هفته گذشته اتفاق افتاده بود مورد ارزيابي قرار گرفت.

 

اهداف آموزشي:


1- آموزش فلوها:

الف) شركت در راندهاي عمومي با حضور اتندينگ

ب) ويزيت روزانه بيماران و گرفتن شرح حال و دستورات دارويي و آزمايشي و آماده كردن جهت عمل جراحي با هرنوع درمان ديگر

ج) شركت در اعمال جراحي و كسب مهارت هاي لازم براي انجام كليه اعمال جراحي در رشته جراحي قفسه صدري

د) شركت در گزارش صبحگاهي

ه) شركت در كنفرانس هاي هفتگي معرفي بيمار و معرفي كردن بيماران مشكل دار

ز) شركت در كارگاه هاي آموزشي كه از طرف گروه برنامه ريزي مي شود.

 


2- آموزش رزيدنت هاي چرخشي:


الف) شركت در راندهاي عمومي با حضور اتندينگ

ب) ويزيت روزانه بيماران و گرفتن شرح حال و دستورات دارويي و آزمايشي و آماده كردن جهت عمل جراحي با هرنوع درمان ديگر

ج) شركت در اعمال جراحي و كسب مهارت هاي لازم در اعمال جراحي قفسه صدري كه معمولاً جراح عمومي درگير آن مي شود.

د) شركت در گزارش صبحگاهي

ه) شركت در كارگاه هاي آموزشي كه از طرف گروه برنامه ريزي مي شود.

 


3- آموزش دانشجويان:

الف) شركت در كلاس هاي تئويك كه از طرف اتندينگ ها انجام مي شود كه برنامه ريزي آن توسط گروه جراحي عمومي است.

ب) انجام راندهاي باليني با حضور اتندينگ و گرفتن شرح حال و گذاشتن تشخيص و تعيين برنامه درماني با مشورت با اتندينگ

ج) حضور درمانگاه و اتاق عمل به صورت متناوب و محدود


 

رئیس بخش جراحی : دکتر عزیز اله عباسی

سرپرستار بخش جراحی :  فاطمه بهرام بیگی

 تعداد پرسنل : پرسنل این بخش شامل 2 نفر پزشک عمومی - 14 نفر کارشناس پرستاری - 6  نفرکمک بهیار – 1 نفر منشی می باشند.


 


 

 

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 1535 بار

بازديدکنندگان امروز : 4657 نفر

کل بازديدکنندگان : 6795039 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department