صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت پژوهش > واحد امور طرحها > فرم کمیته علم سنجی و جایزه مقالات 
 
 

فرم های کمیته علم سنجی و جایزه مقالات

طریقه امضای دیجیتال ارسال فرم

 

فایلها
ﻓﺮم (1.ع): ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه مسئول دانلود
ﻓﺮم (2.ع) :ﺗﻘﺎضاى درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺘﺸﻮﯾﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ دانلود

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 835 بار

بازديدکنندگان امروز : 788 نفر

کل بازديدکنندگان : 9658278 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department