برنامه هفتگی درمانگاه های صبح بیمارستان مسیح دانشوری تیر 1403

 

اسامی درمانگاه ها ایام هفته
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشبه پنجشنبه
درمانگاه ریه دکتر میرعنایت 
دکتر مجیبیان دکتر لوک زاده دکتر صادقی
دکتر قنوانی
فلو
درمانگاه جراحی دکتر شیخی دکتر سلیمانی دکتر دیزجی
دکتر مخبر دکتر پژهان دکتر مخبر
درمانگاه عفونی دکتر شیخ زاده دکتر شیخ زاده دکتر شیخ زاده دکتر شیخ زاده دکتر شیخ زاده دکتر شیخ زاده
درمانگاه ENT دکتر راد دکتر قربانی دکتر صفوی دکتر کریمی دکتر راد دکتر صفوی
درمانگاه آنکولوژی دکتر سلیمی دکتر مبانی

دکتر سیفی

دکتر رستمی

دکتر سیفی دکتر سلیمی ------
درمانگاه گوارش ------ ------ ------ ------ دکتر صداقت
------
درمانگاه روانپزشکی دکتر لطف دکتر لطف دکتر لطف ------ دکتر لطف ------
درمانگاه داخلی دکتر والیزاده
دکتر والیزاده
دکتر اکبریان
دکتر همایی
دکتر اکبریان
دکتر والیزاده
درمانگاه فیبروز ریه ------ دکتر حشمت نیا ------ دکتر حشمت نیا ------ ------
درمانگاه چشم ------ ------ دکتر شهبازی ------ ------ ------
درمانگاه جراحی عمومی
------ دکتر پیرزه ------ دکتر پیرزه ------ دکتر پیرزه
درمانگاه قلب

دکتر فرازنده

دکتر صراطی

دکتر ظهریان
دکتر محمدی فر دکتر ظهریان
دکتر نقاش زاده ------
درمانگاه نفرولوژی دکتر رشید فرخی
------ دکتر یساری
------ ------ ------
درمانگاه بیهوشی دکتر رفیعی دکتر پارسا دکتر دانشمند دکتر فدایی زاده دکتر دانشمند ------
درمانگاه غدد ------ دکتر واشقانی ------ دکتر واشقانی ------
------
درمانگاه جراحی کبد و پانکراس و پیوند اعضاء دکتر تاسا ------ ------ دکتر نجات الهی ------ ------
درمانگاه طب کار و بازگشت به کار کرونا / بدو استخدام دکتر سید مهدی ------ دکتر سید مهدی ------ دکتر سید مهدی ------
درمانگاه مغز و اعصاب ------ ------ ------
دکتر رحیمی ------ ------
درمانگاه نورولوژی اطفال ------
دکتر زاوه زاد
------ دکتر زاوه زاد
------ ------
درمانگاه ریه اطفال دکتر بقائی (CF) دکتر دانشمندی دکتر رکابی دکتر حسن زاد دکتر مهدویانی دکتر غفاری پور
درمانگاه غدد اطفال
دکتر عنصری
------
------
------
------
------
درمانگاه گوارش اطفال دکتر رشتیان
------ دکتر رشتیان ------ دکتر رشتیان
------
درمانگاه آلرژی ------ دکتر دانشمندی دکتر رکابی ------ ------ ------
درمانگاه روماتولوژی اطفال دکتر آزاده زینب میرزایی دکتر آزاده زینب میرزایی دکتر آزاده زینب میرزایی
------ ------ دکتر آزاده زینب میرزایی
درمانگاه قلب اطفال ------ دکتر علیرضا نوروزی ------ ------ ------ ------

 

- درمانگاه ترک سیگار دوشنبه‌ها صبح آقای دکتر شریفی

- درمانگاه روانپزشکی پیوند دوشنبه ها خانم دکتر صفا

- درمانگاه پوست و مو سه شنبه ها صبح آقای دکتر مسجدی

- درمانگاه PPH روزهای سه شنبه آقای دکتر ملک محمد و خانم دکتر محمدی فر

- درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی شنبه‌ها و دوشنبه‌ها خانم دکتر ذوقعلی

- درمانگاه درد یکشنبه ها خانم دکتر پارسا

- درمانگاه تست خواب سه شنبه ها صبح خانم دکتر عدیمی

- درمانگاه تغذیه سه شنبه ها آقای دکتر کرمانی

- درمانگاه بعد از پیوند چهارشنبه ها خانم دکتر مرادخانی

- درمانگاه COPD دوشنبه‌ها آقای دکتر اسلامی‌ نژاد

- درمانگاه پیوند ریه یکشنبه ها خانم دکتر عابدینی

- درمانگاه کاهش آسیب از شنبه تا چهارشنبه آقای دکتر شریفی

- درمانگاه جراحی پلاستیک چهارشنبه‌ها خانم دکتر امینی

- درمانگاه آسم چهارشنبه ها آقای دکتر ایدنی

- درمانگاه طب سنتی دوشنبه‌ها آقای دکتر دانش فرد

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب