برنامه هفتگی درمانگاه های صبح بیمارستان مسیح دانشوری مهر 1402

 

اسامی درمانگاه ها ایام هفته
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشبه پنجشنبه
درمانگاه ریه دکتر میرعنایت 
دکتر مجیبیان

دکتر اسلامی نژاد

دکتر ایدنی

دکتر حشمت نیا
دکتر قنوانی
دکتر مرادخانی
درمانگاه جراحی دکتر شیخی دکتر سلیمانی دکتر ثاقبی
دکتر مخبر دکتر پژهان دکتر مخبر
درمانگاه عفونی دکتر شیخ زاده دکتر شیخ زاده دکتر شیخ زاده دکتر شیخ زاده دکتر شیخ زاده دکتر شیخ زاده
درمانگاه ENT دکتر راد دکتر قربانی دکتر صفوی دکتر کریمی دکتر راد ------
درمانگاه آنکولوژی دکتر سلیمی دکتر مبانی دکتر سیفی
دکتر سیفی دکتر سلیمی ------
درمانگاه گوارش ------ ------ دکتر منصوری ------ دکتر صداقت
------
درمانگاه طب سنتی
------ دکتر دانش فر
------ ------ ------ دکتر طاهر محمدی
درمانگاه پیوند ریه ------ دکتر عابدینی ------ ------ ------ ------
درمانگاه داخلی ------
------
------
دکتر همایی
دکتر اکبریان
------
درمانگاه چشم ------ ------ دکتر شهبازی ------ ------ ------
درمانگاه جراحی عمومی
------ دکتر پیرزه ------ دکتر پیرزه ------ دکتر پیرزه
درمانگاه قلب

دکتر صراطی

دکتر فرازند

دکتر ظهریان
دکتر محمدی فر دکتر کاهه
دکتر نقاش زاده ------
درمانگاه نفرولوژی دکتر رشید فرخی دکتر یساری ------ ------ ------ ------
             
درمانگاه فیبروز ریه ------ ------ ------ دکتر حشمت نیا ------ ------
درمانگاه غدد ------ دکتر واشقانی ------ دکتر واشقانی ------
------
درمانگاه جراحی کبد و پانکراس و پیوند اعضاء دکتر تاسا ------ ------ دکتر نجات الهی ------ ------
درمانگاه طب کار و بازگشت به کار کرونا / بدو استخدام دکتر سید مهدی ------ دکتر سید مهدی ------ دکتر سید مهدی ------
درمانگاه مغز و اعصاب ------ ------ دکتر منصور افشار دکتر رحیمی دکتر منصور افشار ------
درمانگاه نورولوژی اطفال دکتر زاوه زاد
------ ------ دکتر زاوه زاد
دکتر زاوه زاد ------
درمانگاه ریه اطفال دکتر بقائی (CF) دکتر دانشمندی دکتر رکابی دکتر حسن زاد دکتر مهدویانی دکتر غفاری پور
درمانگاه غدد اطفال
دکتر عنصری
دکتر عنصری
دکتر عنصری
------
دکتر عنصری
------
درمانگاه گوارش اطفال ------ ------ دکتر رشتیان ------ ------ ------
درمانگاه آلرژی ------ دکتر دانشمندی دکتر رکابی ------ ------ ------
درمانگاه روماتولوژی اطفال دکتر آزاده زینب میرزایی دکتر آزاده زینب میرزایی ------ ------ دکتر آزاده زینب میرزایی دکتر آزاده زینب میرزایی
درمانگاه قلب اطفال ------ دکتر علیرضا نوروزی ------ ------ ------ ------

 

- درمانگاه روانپزشکی پیوند روزهای دوشنبه خانم دکتر صفا

- درمانگاه پوست و مو سه شنبه ها صبح آقای دکتر مسجدی

- درمانگاه PPH روزهای سه شنبه آقای دکتر ملک محمد و خانم دکتر محمدی فر

- درمانگاه طب فیزیکی شنبه‌ها خانم دکتر ذوقعلی

- درمانگاه ترک سیگار دوشنبه‌ها صبح آقای دکتر شریفی

- درمانگاه تست خواب سه شنبه ها صبح خانم دکتر عدیمی

- درمانگاه تغذیه روزهای یکشنبه آقای دکتر کرمانی

- درمانگاه برونکوسکوپی روزهای دوشنبه خانم دکتر عابدینی

- درمانگاه روانپزشکی روزهای یکشنبه خانم دکتر لطف

- درمانگاه مری دوشنبه ها صبح خانم دکتر منصوری و آقای دکتر شادمهر

- درمانگاه کاهش آسیب از شنبه تا چهارشنبه آقای دکتر شریفی

- درمانگاه جراحی پلاستیک چهارشنبه‌ها خانم دکتر امینی

- درمانگاه بعد از پیوند چهارشنبه ها خانم دکتر مرادخانی

- درمانگاه ریه روزهای دوشنبه به صورت یک هفته در میان می باشد

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب