صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت پژوهش > معرفی نامه به سفارت 
 
 

مدارک و فرمهای سفارت

طریقه امضای دیجیتال ارسال فرم

 

فایلها
ﻓﺮم (1.س): ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت دانلود
ﻓﺮم (2.س): ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دانلود
ﻓﺮم (3.س): ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دانلود
آئین نامه ی استفاده تسهیلات شرکت در همایش های خارج از کشور دانلود
دستورالعمل مربوط به اخذ روادید برای کارشناسان و میهمانان خارجی دانلود
فرم (A): دعوت از کارشناسان و میهمانان خارجی دانلود
فرم (B): دعوت از اتباع آمریکایی توسط میزبان دانلود
فرم (C): دعوت از اتباع آمریکایی توسط میهمان دانلود
فرم (D): برای متقاضیان روادید جهت شرکت در همایش دانلود
فرم (E): خلاصه بیوگرافی، دلایل توجیهی و برنامه سفر کارشناسان و میهمانان خارجی دانلود

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 4291 بار

بازديدکنندگان امروز : 357 نفر

کل بازديدکنندگان : 14910176 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر

همایشها و مناسبتها
تازه های پرتال

 


 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department