صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت پژوهش > عملکرد معاونت > نظام ثبت بیماریها 
 
 

اهداف برنامه ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت در معاونت پژوهشی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی


     برنامه ملی ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت با هدف اصلی راه اندازی و استقرار حد اقل بیست برنامه ثبت در موضوعات اولویت دار حوزه سلامت کشور از ابتداء سال 1393 در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد گردیده است.

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی همگام با اهداف وزارت بهداشت و معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فعال می باشد و  اهداف این مرکز عبارتند از:

1.   ارتقاء خدمات درمانی و آموزشی به بیماران سل، COPD، سرطان قفسه صدری، سارکوئیدوز و CF

2.  ایجاد بستر مناسب جهت تولید شواهد ارزیابی وضعیت خدمات پیشگیری و درمانی در سیستم سلامت کشوردر بیماریهای سل، COPD، سرطان قفسه  صدری، سارکوئیدوز و CF

3.   توسعه ارتباطات بین المللی و همکاری با برنامه های بین المللی ثبت بیماری‏های سل، COPD، سرطان قفسه صدری، سارکوئیدوز و CF
4.   ایجاد بستر مناسب جهت توسعه کمی و کیفی در بیماریهای سل، COPD، سرطان قفسه صدری، سارکوئیدوز و CFدر سطح کشور

5.    شبکه سازی و ارتقاء همکاری های بین متخصصی و گروههای تحقیقاتی کشور در بیماریهای سل، COPD، سرطان قفسه صدری، سارکوئیدوز و CF
6.   اطلاع رسانی و ترویج برنامه های ثبت موجود در کشور

 

 
 
 

فرم خام ثبت بیماریها

راهنمای ثبت بیماریها

 

ثبت ترومبو آمبولی وریدی

ثبت سرطان قفسه صدری

ثبت سارکوئیدوز

                       CF

ثبت پرفشاری شریان ریوی

    ثبت تهویه غیرتهاجمی

ثبت بازتوانی ریوی  

ثبت بیماری آسم

        ثبت بیماری بافت بینابینی

ثبت مایکوباکتریوم های آتیپیک

              ثبت بيماران سپسیس

ثبت سندرم دیسترس تنفسی حاد 

 ثبت آنتراکوزیس ریوی  

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 1625 بار

بازديدکنندگان امروز : 3372 نفر

کل بازديدکنندگان : 5769890 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر

 

 

 
Copyright © 2013 NRITLD.SBMU.AC.IR Allright Reserved ©Powered By NRITLD IT Department