• تاریخ انتشار : 1402/03/11 - 12:51
  • بازدید : 1167
  • تعداد بازدیدکننده : 670
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

همزمان با هفته کرامت در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری انجام شد

به گزارش روابط عمومی، در هزار و ششصد و پنجاهمین جلسه شورای علمی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در تاریخ 7 خرداد ماه ۱۴۰۲ همزمان با هفته کرامت و حضور خادمین بنیاد کرامت آستان قدس رضوی و تقدیم پرچم متبرک آستان به ریاست مرکز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی، در هزار و ششصد و پنجاهمین جلسه شورای علمی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری که در تاریخ 7 خرداد ماه ۱۴۰۲ همزمان با هفته کرامت و حضور خادمین بنیاد کرامت آستان قدس رضوی و تقدیم پرچم متبرک آستان به ریاست مرکز برگزار گردید، احکام معاوین، مشاورین و هیات رئیسه بیمارستان به شرح ذیل تقدیم شد:
معاوین و مشاورین:
-    آقای دکتر حمید رضا جماعتی (قائم مقام ریاست بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    خانم دکتر پریسا فرنیا (معاون پژوهش بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر ساویز پژهان (معاون درمان بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر پیام طبرسی (معاون آموزش بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر ورهرام (معاون توسعه مدیریت و منابع) (مدیر بیماریستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای رحیم روزبهانی (مسئول حراست بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر مهدی کاظم پور (مدیر مالی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر سید علی بحرینی (مشاوره اجرایی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر جعفری (مشاور امور مالی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر علی سلگی (مشاور بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    خانم شرین اسماعیلی (مدیر پرستاری بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
هیات رئیسه:
-    آقای دکتر حمید رضا جماعتی (قائم مقام ریاست بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    خانم دکتر پریسا فرنیا (معاون پژوهش بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر ساویز پژهان (معاون درمان بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر پیام طبرسی (معاون آموزش بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر ورهرام (معاون توسعه مدیریت و منابع) (مدیر بیماریستان دکتر مسیح دانشوری)
-    دکتر علیرضا اسلامی نژاد (مشاور درمان ریاست بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    دکتر عاطفه عابدینی (مشاور بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    دکتر اردا کیانی ( مشاور آموزش بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    دکتر سیدعلی صفوی نائینی (مشاور بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    دکتر مجید مرجانی (مشاور درمان بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر مهدی کاظم پور (مدیر مالی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر جعفری (مشاور امور مالی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر علی سلگی (مشاور بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
-    آقای دکتر سید علی بحرینی (مشاوره اجرایی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری)
شایان ذکر است احکام شورای علمی مرکز نیز در ماه گذشته با شرح ذیل صادر گردید:
-    دکتر ضرغام حسین احمدی
-    دکتر علیرضا اسلامی نژاد   
-    سرکار خانم شیرین اسماعیلی
-    دکتر اسماعیل ایدنی
-    دکتر سیدعلی بحرینی مقدم
-    دکتر مهرداد بخشایش کرم
-    دکتر ساویز پژهان
-    دکتر میهن پورعبداله
-    آقای دکتر جعفری
-    دکتر حمیدرضا جماعتی 
-    دکتر علیرضا جهانگیری فرد
-    دکتر عدنان خسروی
-    آقای رحیم روزبهانی
-    آقای دکتر علی سلگی
-    دکتر بهگام شادمهر
-    دکتر بابک شریف کاشانی
-    دکتر علی صفوی نائینی
-    دکتر پیام طبرسی
-    دکتر عاطفه عابدینی
-    دکتر عزیز الله عباسی
-    دکتر بهروز فرزانگان
-    دکتر پریسا فرنیا
-    دکتر اردا کیانی
-    دکتر عبدالرضا محمد نیا
-    دکتر مجتبی مخبر دزفولی
-    دکتر اسماعیل مرتاض
-    دکتر مجید مرجانی
-    دکتر مجید ملک محمد
-    دکتر سید علیرضا مهدویانی
-    دکتر سید علیرضا ناجی
-    دکتر سید محمدرضا نجات اللهی
-    دکتر محمد ورهرام  
روابط عمومی مرکز به نمایندگی از طرف همکاران برایشان آرزوی موفقیت روز افزون دارد.

  • گروه خبری : اخبار مرکز
  • گروه خبری : 127428
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب