معرفی بخش پاتولوژی
بخش پاتولوژی واقع شده در طبقه سوم ساختمان آزمایشگاه بیمارستان که تعداد چهار پاتولوژیست دراین آزمایشگاه مشغول به کار هستند.
این بخش شامل بخش های بافت شناسی، سیتولوژی، فروزن ، رنگ اختصاصی و ایمنوهیستوشیمی است.

 

امکانات و تجهیزات:
بافتها و نمونه ها از خارج مرکز و یا اتاق عمل و نسجهای مختلف مرکز به بخش پاتولوژی انتقال داده می شوند و برحسب نوع نمونه که بافت بدن باشد یا مایع و یا اعضاء و اقدام طبقه بندی و پذیرش می¬شوند. نمونه ها در همان روز پالس داده می شوند و به دستگاه تیشو پرسسور انتقال داده می شوند و طی 18-17  ساعت عمل فیکاسیون انجام می شود و بافت¬ها آماده جهت بلوک کردن می شوند. سپس توسط نوعی پارافین در قالب قرار می گیرند و برای برش توسط دستگاه رنگ میکروتوم آماده می شوند. از نمونه ها نوار پارافینی تهیه می شود و بر روی اسلایدهای شیشه ای قرار گرفته و آبگیری و رنگ آمیزی می شوند. سپس آماده تشخیص توسط پزشک پاتولوژیست می گردند. بعد از تشخیص اولیه، برای تشخیص اختصاصی به واحد بخش رنگ اختصاصی و ایمنوهیستوشیمی ارسال می شوند .
بخش ایمنوهیستوشیمی شامل 85 نوع مارکر می باشد که برای تشخیص انواع لنفوم، هوچکین، آدنوکارسینوم، کارسینوئیدتومور، مزوتلیوم و ملانوم ... می باشد.

 

ویژ گی های اختصاصی این بخش :
به تازگی روش های جدیدی برای تسریع و بهبود کیفیت کار در بخش از جمله کار با دستگاه Prep جهت مایعات بدن و فیکاسیون سریع مغز استخوان با مایع B pals در نظر گرفته شده است.
از کارهای مهم دیگر در بخش جوابدهی سریع به حالت فروزن مکش در حین عمل جراحی می باشد که کمک بسیار زیادی به جراحان در حین عمل جراحی می کند.
قسمت دیگر مربوط به مایعات بدن است: انواع مختلف مایعات بدن ( برنش، آسیت و پلور ... ) جهت تشخیص نوع ضایعه به بخش فرستاده می شود.
کارهای تحقیقاتی و پژوهشی متعددی در بخش پاتولوژی انجام می شود که مربوط به پایان  نامه های رزیدنتها و طرح های مختلف علمی دیگر می باشد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب