اسامی بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان دکتر مسیح دانشوری:
 

1-  بیمه نیروهای مسلح

2-  بیمه تامین اجتماعی

3-  بیمه سلامت (خدمات درمانی)

4-  کمیته امداد (در تعهد بیمه سلامت)

5-  زندان ها (در تعهد بیمه سلامت)

6-  شرکت نفت

7-  شهرداری

8-  بانک های تجارت، ملت، کشاورزی، توسعه صادرات

9-  حوادث ترافیکی

10-  شصبد فولاد

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب