جلسات آموزشی دارای امتیاز بازآموزی مرداد ماه 1403


1) جلسات توموربورد روزهای سه شنبه (2-9-16-23-30) مرداد ماه از ساعت  7:30 لغایت 9 (مکان برگزاری سالن استاد بهادری) دبیر جلسه آقای دکتر مجتبی مخبر دزفولی
2) جلسات معرفی بیماران پیچیده ریوی روزهای سه شنبه (2-9-16-23-30) مرداد ماه از ساعت 12 لغایت 14 (مکان برگزاری سالن امیرکبیر) دبیر جلسه آقای دکتر علیرضا اسلامی نژاد

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب