گام شماره 1

فرم رسیدگی به شکایات مراجعه کننده گرامی، این فرم جهت بررسی و پایش نحوه ی ارائه خدمات بیمارستان دکتر مسیح دانشوری طراحی گردیده است. لطفاً در تکمیل آن دقت لازم را مبذول فرمایید. در صورت لزوم با شماره 27122122 و 27125073 تماس حاصل فرماییدگام شماره 2

لطفاً در صورت تمایل به دریافت پاسخ و اطلاع از روند پیگیری شکایت خود، اطلاعات ذیل را برای ما ارسال نمایید

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب