دکتر علی اکبر ولایتی
ریاست
مشاهده رزومه
دکتر حمیدرضا جماعتی
قائم مقام ریاست
مشاهده رزومه
       
دکتر پریسا فرنیا
معاونت پژوهش و فن آوری
مشاهده رزومه
دکتر پیام طبرسی
معاونت آموزش
مشاهده رزومه
       
دکتر ساویز پژهان
معاونت درمان
مشاهده رزومه
دکتر محمد ورهرام
مدیریت
مشاهده رزومه
       
آقای رحیم روزبهانی
مدیریت بودجه و تشکیلات
مشاهده رزومه
دکتر مهدی کاظم پور
مدیریت مالی
مشاهده رزومه
       
آقای مسعود سلطانی فر
رئیس امور اداری
مشاهده رزومه
خانم شیرین اسماعیلی
مدیریت پرستاری
مشاهده رزومه

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب