لیست اخبار صفحه :1
و آن زمانی که عشق از دل حادثه تروریستی کرمان این‌چنین در بدن‌ها با اهدای اعضا تکثیر می‌شود
شهیدی که جان آفرید:

و آن زمانی که عشق از دل حادثه تروریستی کرمان این‌چنین در بدن‌ها با اهدای اعضا تکثیر می‌شود

اعضای یکی از شهدای حادثه تروریستی کرمان به بیماران نیازمند اعضای پیوندی اهدا شد. اعضای یکی از شهدای زن که در جریان حمله تروریستی ۱۳ دی‌ماه مجروح شده بود و بعد از چند روز با تایید مرگ مغزی، به خیل شهدا پیوست تا اعضای زندگی‌بخشش به بیماران نیازمند حیات دوباره عطا کرد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب