معرفی آزمایشگاه تنفس (واحد بررسی عملکرد ریه):

آزمونهای تنفسی تستهایی هستند که برای ارزیابی عملکرد ریوی مورد استفاده قرار می گیرند از تستهای ساده تر مانند اسپیرومتری تا پیچیده تر مانند بادی باکس و ارگواسپیرومتری را شامل می شود. این تستها می توانند برای تشخیص بیماری، پایش درمان، ارزیابی پیش آگهی بیماران، بیماریابی در جامعه و در بین افراد پرخطر، آماده سازی برای اعمال جراحی و موارد زیاد دیگری مورد استفاده قرار می گیرد.
آزمایشگاه تنفس(واحد بررسی عملکرد ریه) مرکز پزشکی دکتر مسیح دانشوری در حال حاضر در طبقه اول ساختمان اورژانس قرار دارد.در این کلینیک تست­های ذیل انجام می پذیرد:
1- تست اسپیرومتری (ساده، با و بدون برونکودیلاتور)
2- پلتیسموگرافی(بادی باکس)
3- IOS(اسیلومتری)
4- تست بررسی ظرفیت انتشار گازCO درریه DLCO
5- آزمونهای بررسی عضلات تنفسی (حداکثر فشار دمی PIMAX، حداکثر فشار بازدمی  PEMAXو PO.1) و MVV (حداکثر تهویه اختیاری)
6- تست متاکولین
7- تست ورزش قلبی ریوی
در کلینیک آزمایشگاه تنفس (واحد بررسی عملکرد ریه)  ارائه خدمات  هر روز از ساعت 8 صبح تا 19:30 و پنجشنبه ها از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر انجام می گیرد.
برای هماهنگی و گرفتن وقت قبلی با شماره 27122604 هر روز از ساعت 8- 13:30 تماس حاصل فرمائید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب