یکی از اهداف مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی این است که در زمینه تولید ، درخواست و انتشار دانش جدید پزشکی سرآمد سایر مراکز علمی کشور باشد.از این رو، پژوهش و ادغام آن با آموزش، از الویت های اصلی این مرکز است .
برتری این دانشکده در این زمینه بر همه روشن است و مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی با دارا بودن پژوهشگران متخصص و کادر مجرب علمی از پژوهشگران در زمینه ارتقاء و اجرای طرح ها ، کشف و نو آوری های تازه در زمینه بیماری های ریوی، حمایت می کند تا بتوانند به جامعه خدمت کنند.
این مرکز با کمک بخش دولتی و خصوصی محققان زیادی را جذب نموده است .حضور این محققان محیط پویائی را به وجود آورده است که بستر گسترده ای را برای انجام تحقیقات پایه وکاربردی در زمینه بیماری های ریوی فراهم می سازند.
از بعد بین المللی، هدف این مرکز ارتقاء همکاری های پژوهشی و تبادل فرصتها در دانشگاه های مرتبط بین المللی برای اساتید و دانشجویان فارغ التحصیل شده می باشد و در این راستا مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی تفاهم نامه های متعددی با مراکز علمی بین المللی در دنیا دارد.


شاخص های پژوهشی مرکز عبارتند از:
- بیماری های مزمن تنفسی(نظیر آسم و COPD) ،سارکوئیدوز، عفونت های ریوی و راه های هوائی
- سل، سل مقاوم به درمان ، سل و HIV ( اپیدمیولوژی ، تشخیص و درمان)
- بیماری های مزمن ریوی اطفال
- آلودگی هوا
- بیماری های شغلی ریوی
- فشارخون اولیه ، ترومبوز ورید عمقی
- روشهای مقابله با درد متعاقب تراکوتومی
- پاتولوژی ریه و قفسه سینه ، ایمونوهیستوکمیستری، فلوسیتومتری ، بیولوژی ملوکولار
- کاهش عوارض داروئی ، تولید داروهای جدید و ارزیابی عملکرد آنها
- آنکولوژی قفسه سینه و جراحی قفسه سینه


ساختار پژوهشی پژوهشگاه مرکز شامل سه پژوهشکده سل، پژوهشکده پیشگیری از بیماریهای تنفسی و پژوهشکده بیماری های ریوی، می باشند که هر کدام از این پژوهشکده ها شامل چندین مرکز تحقیقاتی میباشند مراکز تحقیقات پژوهشگاه سل و بیماری های ریوی عبارتند از :
- مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی
- مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی
- مرکز تحقیقات ویروس شناسی
- مرکز تحقیقات پیوند ریه
- مرکز تحقیقات بیماریهای نای
- مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن تنفسی‌
- مرکز تحقیقات بیماریهای تنفسی کودکان
- مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات
- مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماریهای تنفسی
- مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور

شرح وظایف معاونت پژوهش و فن آوری
- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مختلف پژوهشی باکمک مسئولان ذیربط و نظارت برحسن اجرای آنها
- انجام بررسیهای لازم واتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهش و فناوری داخلی و خارجی به منظور جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف
- برقراری ارتباط با دانشگاهها مراکز و موسسات علمی پژوهشی و فناوری
- همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و عملی – خدماتی بین مراکز تحقیقاتی داخل پژوهشکده
- همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی
- نظارت بر امور چاپ و انتشارات پژوهشکده
- برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
- تهیه برنامه پژوهشی و فناوری پژوهشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویتهای پژوهشی و فناوری در قالب برنامه¬های میان مدت و بلند مدت
- نظارت بر توزیع و تخصص بورسها و نیز ماموریتهای علمی خارج از کشور
- نظارت در تهیه و تدوین اساسنامه ها وآیین نامه های مراکز تحقیقاتی پژوهشکده
- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و فناوری و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری سالانه پژوهشکده
- نظارت بر عقد قرار دادهای پژوهشی و تحقیقات علمی
- ایجاد زمینه های مناسب و لازم به منظور توسعه طرح های علمی و پژوهشی
- بررسی ارزیابی فعالیتهای پژوهشکده در چار چوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش پزشکی و طرح در معاونت دانشگاه  
- اداره واحدهای پژوهشی پژوهشکده
- انجام سایر امور محول شده

راههای ارتباطی بادبیرخانه این معاونت:
شماره های تماس : 27122009-27122056-27122056
شماره فاکس: 26109512
نشانی پست الکترونیک: research-nritld@Sbmu.ac.ir
جهت تماس درساعت های غیر اداری با شماره همراه: 09336908051
ساعت کار دبیرخانه از 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر می باشد.
نشانی: تهران ، خیابان شهید باهنر (نیاوران)، دارآباد، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی ، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب