کتب و مجلات بین المللی

 

 

کتب  

نویسندگان:

دکتر علی اکبر ولایتی

دکتر پریسا فرنیا

   

نویسندگان:

دکتر علی اکبر ولایتی

دکتر پریسا فرنیا
   

نویسندگان:

دکتر شادی شفقی

دکتر فرح نقاش زاده

دکتر بابک شریف کاشانی

   

نویسنده:

دکتر علیرضا جهانگیری فرد

   

نویسندگان:

دکتر عاطفه عابدینی

دکتر رضا منصوری

دکتر اردا کیانی

دکتر سمیرا مختاری

فاطمه رضوی

   

مترجم:

مریم یاری نژاد

مستوره حسینی

تحت نظارت علمی دکتر مجید مرجانی

   

نویسندگان:

دکتر عاطفه عابدینی

دکتر اردا کیانی

کیمیا تقوی

نگار بندگانی

   

نویسندگان:

دکتر رضا امین نژاد

دکتر حامد شفیعی

   

نویسندگان:

دکتر محمد عباسی نظری

دکتر فرزانه داستان

دکتر ساغر براتی

   

نویسندگان:

دکتر محسن عبادی

دکتر عاطفه فخاریان

   

نویسنده:

دکتر علی اکبر ولایتی

 

   

نویسندگان:

دکتر علی اکبر ولایتی

دکتر پریسا فرنیا
مجلات  

سردبیر:

دکتر علی اکبر ولایتی

دکتر پریسا فرنیا

   

سردبیر:

دکتر علی اکبر ولایتی

دکتر پریسا فرنیا

 

   

سردبیر:

دکتر علی اکبر ولایتی

دکتر پریسا فرنیا
   

نویسندگان:

دکتر علیرضا جهانگیری فرد

ماندانا حسین زاده

سپیده نظری

   

گردآورندگان:

دکتر ضرغام حسین احمدی

دکتر علیرضا جهانگیری فرد

دکتر مرتضی عندلیب کورایم

مریم کاری

دکتر سید بشیر میرتاجانی

   

گردآوری و تالیف:

نرگس خیرالهی

علیرضا جهانگیری فرد
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب